หุ้น SET คืออะไร หุ้นวันนี้

หุ้นหรือ SET คืออะไร มันเกิดขึ้นได้อย่างไร มาทำความรู้จักกับ หุ้นวันนี้

เมื่อ บริษัท ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการและดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลาหนึ่งจนเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมีความจำเป็นที่จะต้องขยายธุรกิจโดยต้องการเงินทุนเพิ่มเติมสามารถทำเรื่องเพื่อนำ บริษัท เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์และขายได้ หุ้นของ บริษัท โดย บริษัท สามารถกำหนดราคาหุ้นวันนี้ได้เองตามปกติราคาหุ้นขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจ การจัดสรรหุ้นและปัจจัยภายนอกหลายประการเมื่อ บริษัท นั้นได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ ก.ล.ต. แล้วจะสามารถเผยแพร่หุ้นวันนี้เพื่อขายได้

หุ้นวันนี้

จากนั้นบุคคลทั่วไปจึงจะซื้อหุ้นได้ ซึ่งหลังจาก บริษัท ขายหุ้นแล้วราคาหุ้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของ บริษัท หรือประสิทธิภาพของ บริษัท ในการดำเนินธุรกิจ

หากนักลงทุนทั่วไปเล็งเห็นว่า บริษัท มีปัญหาในการดำเนินงานแน่นอนว่าไม่มีนักลงทุนคนใดอยากเป็นหุ้นส่วนกับ บริษัท ดังกล่าว การที่ผู้ถือหุ้นจะขายหุ้นของ บริษัท จะต้องขายในราคาต่ำ เป็นที่มาของการร่วงลงของราคาหุ้น แต่หาก บริษัท ดังกล่าวมีผลประกอบการรายไตรมาส (ผลลัพธ์นี้เป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับให้ทุก บริษัท ต้องทำและต้องเป็นข้อเท็จจริงซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบโดยนักบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี) มา เนื่องจากมีกำไรมากขึ้นและมีนโยบายการขยายตัวที่ชัดเจน แน่นอนว่าใคร ๆ ก็อยากเป็นหุ้นส่วนกับ บริษัท นั้น ๆ จึงทำให้ราคาหุ้นแพงขึ้น

ตลาดหุ้นหรือตลาดหลักทรัพย์คืออะไร

ตลาดหลักทรัพย์คือสถานที่ที่ผู้ที่ต้องการขายหุ้นของตนเองเสนอขายหุ้นในราคาและปริมาณที่ผู้ขายกำหนดได้ และให้คนที่รักการลงทุนแสดงความต้องการว่าต้องการซื้อหุ้นวันนี้ของ บริษัท อะไรราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่หากความต้องการของทั้งสองฝ่ายตรงกัน มันจะทำการค้าโดยอัตโนมัติ จะมี บริษัท นายหน้าดำเนินการในรายละเอียดของการซื้อขายต่างๆสำหรับค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ราคาหุ้นดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของหุ้นดังกล่าวที่ถูกซื้อและขาดทุนในช่วงเวลาหนึ่ง จึงสามารถขึ้นลงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ซึ่งในประเทศไทยของเราตลาดหุ้นบริหารโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ ก.ล.ต. รับผิดชอบในการตรวจสอบการซื้อขายให้เป็นไปตามกฎหมาย